PRACTICAL SCREENWRITING WORKSHOP

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സ്ക്രീൻ റൈറ്റിങ്ങ് വർക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കൂ

Starts On 

Sunday July 30th 2023

Time

10 AM TO 1 PM

Starts On 

Sunday July 30th 2023

Time

10 AM TO 1 PM

ആർക്കൊക്കെ ഈ വർക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാം?

01

Aspiring Screenwriters

തിരക്കഥ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, നിലവിൽ എഴുതുന്നവർ തുടങ്ങി സ്ട്രക്ച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും പങ്കെടുക്കാം.

02

Film Enthusiasts

സിനിമയോട് താല്പര്യമുള്ളവർ. ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ ആണ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ

03

Storytellers

ഒരു കഥ കൃത്യമായ ഘടനയോടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാം എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ.

04

Students

Aspiring to take their first step into the industry. Don’t worry we start from the basics

Aneesh Rajashekaran

Ex-Mentor, LV Prasad Film Institute Screenwriter | Film Director.

– Completed a 2-year Post Graduate Diploma in Direction and Screenwriting at L V Prasad Film Institute, Chennai – Has mentored over 150 students at L V Prasad Film Institute, Chennai – Has trained over 10000 aspiring filmmakers across the country – Has hosted 75+ workshops on Screenwriting & Film Direction

പ്ലോട്ട് vs കഥ ( Plot vs Story)

1

ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകരെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കഥകൾ എഴുതുവാൻ കഥയും പ്ലോട്ടും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം മനസിലാക്കേണ്ടത് അവശ്യമാണ്. മികച്ച സ്ട്രക്ച്ചറിൽ ഉള്ള തിരക്കഥകൾ എഴുതുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു

കഥ രൂപപ്പെടുത്തൽ (Building blocks of a story)

2

കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു കഥ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഏതൊരു വിജയകരമായ തിരക്കഥയുടെയും അടിത്തറ. സ്‌റ്റോറി ബിൽഡിംഗിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ പഠിക്കണം, അതിൽ കഥാ പരിസരം തിരിച്ചറിയൽ, സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കൽ, ഒരു പ്രമേയം തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ
( Character Arc)

3

ഏതൊരു കഥയുടെയും ജീവവായുവാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ. പ്രേക്ഷകരെ കഥയോടൊപ്പം സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവയുടെ വികസനം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പ്രചോദനങ്ങൾ, വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള ബഹുമുഖവും സഹാനുഭൂതി തോന്നുന്നതുമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ സൃഷ്‌ടിക്കാമെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന്റെ യാത്ര( Hero's journey)

4

കഥയിലുടനീളം പ്രധാന കഥാപാത്രം കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു കഥപറച്ചിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് hero’s journey. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാമെന്നും പ്രേക്ഷകർ വൈകാരികമായി പിന്തുടരുന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഘടന പഠിക്കുക.

തീം കണ്ടെത്തൽ
( Recognising the theme)

5

ഒരു തീം തിരിച്ചറിയുന്നതും വികസിപ്പിക്കുന്നതും മികച്ച കഥപറച്ചിലിന്റെ അടിസ്ഥാന വശമാണ്. ഒരു കഥ നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആശയമാണ് തീം.

സീൻ രൂപപ്പെടുത്തൽ
(developing scenes)

6

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യവും സംഘർഷവും ഉള്ള സീനുകൾ എഴുതുക എന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. സീനുകളുടെ വേഗതയും തീമും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനു സഹായിക്കും.

എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ ?
(Writer at work)

7

എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, ഔട്ട് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, കഥയുടെ ഘടന തുടങ്ങി ഒരു തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ കൃത്യമായ മാർഗരേഖ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സ്ക്രീൻറൈറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നതിലെ ഗുണങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

കഥ പറച്ചിൽ
(pitching)

8

ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു കഥാകൃത്തും പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കഴിവാണ്. കഥ പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വ്യക്തമായി പരിശീലിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള മാർഗം.

Explore something new

Trending Tutorials

Practical Screen Writing

Trainer: Aneesh Rajashekaran

Learn the basics and a bit beyond, from zero knowledge and skill to decent photo skill

FAQ

Zoom വഴി ആണ് ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം മെയിൽ
വഴിയും whatsapp – ലും ലിങ്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ്.

തീർച്ചയായും. തുടക്കക്കാർക്ക് കൂടി പങ്കെടുക്കാവുന്ന ബേസിക്
ക്ലാസ്സുകൾ ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത്.

രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി മൂന്നു മണിക്കൂർ വീതം ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആണ്
നടത്തുന്നത്. ഓരോ മണിക്കൂറിലും പത്തു മിനിറ്റിന്റെ ബ്രേക്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കും.

തിരക്കഥയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാമ്പുള്ള
കഥാപാത്രങ്ങളും കഥകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതി. എഴുതുന്ന സമയത്ത്
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക
മാർഗങ്ങൾ.